Opinions

You are here:
Go to Top

Cancel·lació de les classes presencials

Degut al covid-19, l’acadèmia romandrà tancada fins nou avís.

Seguirem impartint el curs de forma virtual en la modalitat “in-home”.

Podeu contactar amb nosaltres per e-mail o a través del formulari de contacte.

Cancelación de las clases presenciales

Debido al covid-19, la academia permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Seguiremos impartiendo el curso de forma virtual en  la  modalidad  “in-home”.

Podéis contactar con nosotros por e-mail o a través del formulario de contacto.