• IN TGN ofereix cursos de mecanografia  per a nens, joves i adults.El mètode està dissenyat per aprendre mecanografia de manera personalitzada fàcil i eficaç. Cada alumne/a progressa al seu ritme mitjançant un programa individualitzat i l’ajuda d’un/a professor/a. Les classes de mecanografia s’imparteixen en grups de 5 persones com a màxim.
   El curs de mecanografia es divideix en tres fases. La primera fase serveix per a memoritzar el teclat complet. La segona fase permet aconseguir un bon ritme treballant la velocitat del teclejat. I la tercera fase permet aconseguir la velocitat i precisió desitjades amb diferents tipus de textos llargs.
  • Primera Fase
   1. Memoritzar les tecles
   2. Perfeccionar digitació amb totes les lletres
   3. Majúscules
   4. Accents
   5. Resta de caràcters
  • Segona Fase
   1. Velocitat i precisió mínimes
   2. Velocitat i precisió moderades
   3. Velocitat i precisió acceptable
  • Tercera Fase
   Velocitat i precisió òptimes

En funció del temps disponible y dels objectius finals de velocitat i precisió, es pot planificar el curs per aprendre mecanografia amb diferents nivells de dificultat:

1) Nivell bàsic: es sol aconseguir una velocitat de 100-125 ppm con una precisió del 70-75%.
2) Nivell mig: 150-175 ppm amb una precisió del 80-90%.
3) Nivell avançat: a partir de 200 ppm amb una precisió del 90-95%.