Aprèn Anglès a IN TGN. Acadèmia d'anglès a Tarragona i Reus

  Què són els nivells d’anglès B1 , B2, C1?

    • Són nivells d’anglès del marc europeu comú. Es poden considerar els nivells d’anglès oficials ja que el marc europeu comú de referència per a les llengües és una guia per a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües del Consell d’Europa.
     Inclou una escala per comparar el nivell de competència entre diferents idiomes, assegurant l’equivalència entre els diferents títols oficials impartits per universitats i acadèmies. El marc estructura la competència en sis nivells. En cadascun d’ells es tenen en compte les quatre destreses bàsiques: llegir, escoltar, parlar i escriure.
    • A1 (nivell inicial)
    • A2 (nivell bàsic)
    • B1 (nivell llindar)
    • B2 (nivell avançat)
    • C1 (nivell funcional)
    • C2 (nivell de domini)
  • Perquè és important tenir un títol de nivell B1 ,B2 o C1 i com es pot obtenir?
   Tenir un títol de nivell B1 , B2 o C1 et permet acreditar oficialment el teu nivell d’anglès. A banda de l’interès que pot tenir per a qualsevol persona, és especialment important pels estudiants universitaris ja que han d’acreditar obligatòriament un o altre nivell per poder realitzar a determinats tràmits: sol.licitar una beca Erasmus, obtenir el títol de Graduat, accedir a cursos de Postgrau, etc. La forma més habitual d’obtenir-lo és superant un examen específic: exàmens de Cambridge (PET/FCE/CAE), de les Escoles Oficials d’Idiomes, dels Serveis Lingüístics de les universitats, etc.