Aprèn Anglès a IN TGN. Acadèmia d'anglès a Tarragona i Reus

El marc europeu comú de referència per a les llengües estableix sis nivells d’anglès:

  • A1 (nivell inicial)
  • A2 (nivell bàsic)
  • B1 (nivell llindar)
  • B2 (nivell avançat)
  • C1 (nivell funcional)
  • C2 (nivell de domini)

El nivell d’anglès B1 equival a allò que tradicionalment s’anomena nivell intermedi.  Indica la capacitat de desenvolupar-se en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar opinions sobre qüestions properes.

El Cambridge PET (Preliminary English Test) és una de les formes més reconegudes d’acreditar el nivell B1 del marc europeu.

L’examen es compon de tres parts:

  • Comprensió de textos i expressió escrita
  • Comprensió auditiva
  • Expressió oral

IN TGN ofereix diverses modalitats de cursos de preparació pel PET i altres títols de nivell B1.

A més de classes específiques de preparació pel PET de Cambridge, s’imparteixen les B1 Classes on es simulen exercicis habituals en exàmens de nivell B1 amb l’objectiu de donar als alumnes una referència fiable del seu nivell. N’hi ha de 5 tipus per practicar les habilitats que es demanen als exàmens: Grammar, Reading, Writing, Listening i Speaking.