Anglès

You are here:
Go to Top

COVID-19

El mètode IN TGN s’adapta a cada persona i situació.

Els cursos es faran en modalitat presencial, semipresencial o online segons la normativa aplicable en cada moment.

-

El método IN TGN se adapta a cada persona y situación.

Los cursos se harán en modalidad presencial, semipresencial u online según la normativa aplicable en cada momento.